fgAsset 1

Afdichten van vloerplaten

Professionele afdichting van vloerplaten met reactieve afdichtingen

Er zijn een aantal zaken waarmee rekening moet worden gehouden bij het professioneel waterdicht maken van vloerplaten. Bij het afdichten vloerplaten is een capillairbrekende laag grind of steenslag niet voldoende als enige afdichtheidsmaatregel. Als de vloerplaat niet van waterdichte betonkwaliteit is, is altijd een extra afdichitngslaag vereist. Aangezien de latere afvoer van vochtige muren als gevolg van onvoldoende vochtbescherming onder de muren of op de vloerplaat in de meeste gevallen gepaard gaat met zeer hoge kosten en inspanningen, moet bij het afdichten van de vloer reeds met een aantal zaken rekening worden gehouden. Daarom is een professioneel uitgevoerde en optimaal geplande vloerbedekking afdichting essentieel. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het afdichten van voegen in de constructie of tussen verschillende bouwonderdelen om te voorkomen dat op deze kritieke punten water binnendringt.

De reactieve afdichtingssystemen BOTAMENT RD1 Universal en BOTAMENT RD2 The Green 1 bieden een volledig nieuwe en tegelijk efficiënte benadering van vloerbedekkingafdichting. Hun overtuigende en toekomstbestendige argumenten maken reactieve afdichting onverslaanbaar op het gebied van het afdichten van vloerplaten. U kunt hier meer te weten komen over de voordelen van reactieve afdichting.

De reactieve waterdichting RD1 Universal en RD2 The Green 1 van Botament zijn meesterlijke producten op het gebied van vloerafdichtingen.

fgAsset 1

Voorkom optrekkend vocht onder muren

Indien een vloerplaat niet als een waterdichte betonconstructie is gepland en geconstrueerd, moet naast de eigenlijke waterdichtheid van de vloerplaat ook worden gezorgd voor een dwarsdichting in of onder de wanden. Dit kan rechtstreeks op het gewapend beton worden aangebracht met de reactieve afdichtingsmiddelen BOTAMENT RD 1 Universal en RD 2 The Green 1.

Indien de afdichting van de vloerplaat in een later stadium wordt aangebracht, d.w.z. nadat de wanden zijn gebouwd, moet de afdichting in de dwarsrichting verder reiken dan de wanddoorsneden. Op deze manier kan de daaropvolgende vloerplaatafdichting met ten minste 5 cm overlapping worden aangesloten, zonder dat er holten ontstaan. Dit geldt echter niet alleen voor de buitenmuren. Ook binnenmuren moeten op dezelfde wijze tegen opstijgend vocht worden beschermd als vloerplaten van gewapend beton. Indien de buitenmuren een verticale oppervlakte-afdichting hebben aan de zijde die in contact komt met de grond, moet ervoor worden gezorgd dat de afdichting van de dwarsdoorsnede zonder spleten is aangesloten. Het afdichten de vloerplaat moet in het algemeen worden uitgevoerd tot aan de voorzijde van de fundering of de vloerplaat.

Ook bij drukkend water kan met de Botament reactieve afdichtingen de horizontale afdichting worden gerealiseerd. Daartoe moet een extra afdichtingsniveau, eveneens van gewapend beton, worden gepland voordat de funderingsplaat wordt betonneerd.

Vloerbedekking-afdichting in detail

Gewapend betonnen vloerplaten kunnen ook afgedicht worden met BOTAMENT RD1 Universal of RD2 The Green 1.
Het spuiten gaat bijzonder snel en gemakkelijk.

Controleer de ondergrond, verwijder losse en niet-dragende delen mechanisch. Maak de ondergrond schoon.

Voor machinale verwerking, stel de spuitmachine op.

Maak de ondergrond nat. Spuit BOTAMENT RD1 | RD2 in een kruispatroon op.

In de regel kan bij machinale toepassing worden afgezien van een schraaplaag. Op ongunstige ondergronden kunnen zich na korte tijd blaasjes vormen. In dat geval moet het resterende oppervlak met een schraaplaag worden bedekt.

Na droging van de eerste afdichtingslaag wordt ook de tweede afdichtingslaag kruislings
aangebracht.

fgAsset 1

Afdichten van vloerplaten

Botament Gebinde rd-1-home Reaktivabdichtung

BOTAMENT RD1 Universeel

BOTAMENT RD2 The Green 1

BOTAMENT RD2 The Green 1