fgAsset 1

Reactieve afdichting versus bitumen afdichting

Het belang van reactieve afdichting(zonder bitumen) blijft toenemen. Het is niet alleen de bijzonder gemakkelijke toepassing die het verschil maakt met de klassieke dikke bitumencoating. Er zijn vele redenen waarom ontwerpers, ambachtslieden en bouwheren steeds vaker kiezen voor vloeibare, bitumenvrije bouwafdichting, zoals het volgende overzicht bewijst.

fgAsset 1

Waar kunnen bitumenvrije reactieve afdichtingen efficiënt worden gebruikt?

  1. Afdichting van buitenmuren van kelders
  2. Horizontale afdichting op vloerplaten
  3. Renovatie van gebouwen
  4. Bodemafdichting en horizontale barrière
  5. Afdichting van balkons en terrassen
  6. Inwendige afdichting van tanks en bassins
Botament Gebinde rd-1-home Reaktivabdichtung
Botament RD2 Gebinde
fgAsset 1

Reactieve afdichting versus bitumendichting op standaard bouwondergronden

De bitumenvrije reactieve afdichtingen kunnen op verschillende manieren worden gebruikt, aangezien zij een goede hechting hebben op alle gangbare bouwondergronden, zelfs op oude bitumenafdichtingen. Bovendien zijn ze minder taai en gemakkelijker te bewerken door hun gladde consistentie. Het machinaal aanbrengen van reactieve afdichtingen is bijzonder eenvoudig en efficiënt, zelfs voor kleinere af te dichten oppervlakken.

fgAsset 1

Redenen voor bitumenvrije reactieve afdichting versus bitumenafdichting

In tegenstelling totbitumenafdichting kanreactieve afdichting volledigworden geverfd en bepleisterd . Door hun hoge druksterkte kunnen ze ook op wanden worden gebruikt. Ze scoren met snelle doordroging en korte wacht tijden tussen de werkstappen. Door de kortere bouwtijd kan de bouwput veel eerder worden opgevuld. Vaak is geen primer, weefsel of extra afdichtingsspecie nodig. Dit vermindert het aantal noodzakelijke werkstappen.

Dit resulteert in:

  • Minder werkstappen → minder bronnen van fouten
  • Minder tijd nodig → kortere bouwtijd
  • Minder stilstand → kortere bouwtijd
  • Geen extra producten nodig Kostenbesparend

Het gebruik ervan is dus reeds uit economisch oogpunt aan te bevelen. Maar ze bieden nog een ander pluspunt: de bitumenvrije afdichtingssystemen zijn milieuvriendelijker omdat er minder materiaal wordt gebruikt.