fgAsset 1

Reactieve afdichting voor afdichters

Alles wat een afdichter moet weten over Botament reactieve afdichting.

Bij een bouwproject waarbij afdichting een rol speelt, is de aannemer van essentieel belang. Hij is degene die uiteindelijk de afdichting uitvoert en moet beschikken over de technische vaardigheden en de nodige ervaring in het afdichten constructies. Voor een professionele en duurzame afdichting van gebouwen gebruikt u bestBOTAMENT RD1 Universal of BOTAMENT RD2 The Green 1. Op deze pagina vindt een afdichtingsbedrijf alle tips en informatie die hij nodig heeft om Botament reactieve afdichtingoptimaal te gebruiken.

Met welke uitdagingen en problemen wordt een afdichtingsbedrijf in zijn dagelijks werk geconfronteerd?

De algemene dagelijkse werkzaamheden van een professioneel afdichtingsbedrijf bestaan meestal uit het afdichten maken van bouwelementen die in contact staan met de grond. De gespecialiseerde bedrijven zijn experts op dit gebied en bereiken hoge oppervlakterendementen. Door de tijdsdruk en de concurrentie is het gebruik van efficiënte producten voor hen van bijzonder belang. Aangezien structurele afdichtingen vaak verschillende in elkaar grijpende processen omvatten en veel systeemproducten worden gebruikt, kunnen uitvoeringsfouten optreden.

Welke vormen van afdichting worden momenteel door een afdichtingsfirma op de bouwplaats gebruikt?

In de regel worden bitumendikke coatings gebruikt voor het afdichten van gebouwen. Deze worden vaak met de hand en met een troffel aangebracht. Voor grote oppervlakten wordt ook de modernere en efficiëntere spuitverwerking gebruikt, wat de productiviteit kan verhogen. Traditionele bitumendikke deklagen blijken echter op veel gebieden nadelig te zijn. Hier vindt u nuttige tips en informatie over de toepassingsmogelijkheden van reactieve afdichting.

Waarom zou een afdichtingsbedrijf met BOTAMENT RD 1 Universal of RD 2 The Green 1 werken?

De efficiëntie van Botament reactieve afdichtingen, vooral bij spuitapplicatie, bevordert een zeer hoge oppervlakteprestatie. De uitstekende verwerkingseigenschappen zorgen in het algemeen voor een zeer snel bouwproces. Door minder systeemproducten te gebruiken, worden veel werkfouten al bij voorbaat voorkomen. Doordat minder materiaal nodig is dan bij conventionele afdichtingsproducten, worden ook het transport, de opslag en de verwerking ontlast. Bovendien kan het gebruikte gereedschap na afloop gemakkelijk met water worden gereinigd. Dit resulteert in eenvoudigere werkprocessen voor professionele afdichters en concurrentievoordelen voor hun prestaties.

Waar is een van de twee producten bijzonder geschikt?

Bij zomerse temperaturen is BOTAMENT RD1 Universal ideaal dankzij zijn hittebestendigheid. Zijn 2-componenten broertje BOTAMENT RD2 The Green 1 is daarentegen geschikt voor lagere temperaturen of een hoge vochtigheidsgraad. In combinatie met de systeemafdichtband SB78 en de portaalafdichtband PB kunnen detailwerkzaamheden in de kortst mogelijke tijd worden uitgevoerd.

Waarom hoeft een afdichtingsbedrijf zich geen zorgen te maken bij het gebruik van reactieve afdichting met Botament?

De hoge prestaties en kwaliteit van de producten worden bewezen door veeleisende European Technical Assessments (ETA). Daartoe behoren niet alleen de reactieve afdichting Botament RD1 en RD2, maar ook de systeemproducten die nodig zijn voor structurele afdichting, zoals de afdichtingstapes. Bovendien wordt het brede scala van toepassingen van de producten gedocumenteerd door een groot aantal nationale testcertificaten.

fgAsset 1

De reactieve afdichtingen van Botament:

Botament Gebinde rd-1-home Reaktivabdichtung

BOTAMENT RD1 Universal

Botament RD2 Gebinde

BOTAMENT RD2 The Green 1

BOTAMENT RD2 The Green 1

Botament RD2 Gebinde